Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörlüğü

Misyon-Vizyon

Misyon

Üniversitemizin temel hedeflerinden biri olan bir araştırma üniversitesi olma amacına ulaşılabilmesi için; Üniversitemizin tüm birimleriyle birlikte yakında gelecekte öğretim üyesi ve araştırmacı olarak Üniversitemizin önemli bir parçası olacak olan ÖYP Programı kapsamındaki araştırma görevlilerinin araştırma ve geliştirme bazlı, yenilikçi, üretken, katılımcı ve evrensel standartlara dayalı bir anlayışla lisansüstü eğitimlerini yapmaları ve Üniversitemizle bütünleşmelerini sağlamak.  

Vizyon

Üniversitemizin tüm birimleriyle birlikte Üniversitemiz adına Öğretin Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında lisansüstü eğitim alan araştırma görevlilerinin yakın gelecekte öğretim üyesi ve araştırmacı olarak Üniversitemizin küresel düzeyde tanınan, prestijli ve araştırmaya dayalı evrensel standartlarda bilim üreten bir üniversite haline gelebilmesinde etkin rol oynamalarını sağlamak.