Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörlüğü

Hakkımızda

    

         Ülkemizde giderek artan öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilmiştir. Program kapsamında, altyapıları itibarı ile yeterli olan üniversitelerimizde bir yandan üniversitelerin bilim ve teknoloji üretme kapasitesi arttırılırken diğer yandan da öğretim üyesi yetiştirilmektedir.

       İyi bir araştırma ortamında, gelecekte önemli araştırmalara imza atacak öğretim üyeleri, evrensel bilim ve teknolojiler üreterek ülkemizin bilgi birikimine büyük katkılarda bulunmaktadır.

       ÖYP programı aynı zamanda, ülkemizde uzun süredir sürdürülmekte olan "yurtdışında doktora eğitimi" programlarına yurtiçinde bir alternatif sunmaktadır. Üniversitelerarası işbirliğine dayanan bu program ile bilim insanı yetiştirmek ve ortak araştırma etkinliklerinde bulunmak üzere ortaklık yapmak amaçlanmaktadır. Bu sayede, herhangi bir alanda etkin olan bir üniversitenin birikiminden diğer üniversitelerinde yararlanması sağlanmaktadır.

       Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, lisansüstü eğitim verme imkânına sahip olan yükseköğretim kurumlarında, öğretim üyesi ihtiyacı olan diğer yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırılması yoluyla, öğretim üyesi yetiştirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.